Readymades mission er at understøtte innovation på en helt ny måde, hvor det i høj grad handler om at hugge den gode ide, bygge videre på den, tilpasse den og gøre den endnu målrettet. For at bevare den innovative proces er det vigtigt, at de gode ideer ikke drukner i papirarbejde inden de ser dagens lys. Derfor skal de ideer, der afprøves hurtigt deles videre være forholdsvist omkostningsfrie, praktiske og aktuelle.

Navnet Readymade stammer fra kunstens verden, og handler om at give nyt liv til en idé med inspiration fra andre.  Man hugger en idé, og gør den til sin egen. Readymade handler altså om deling og genbrug af ideer, således at ophavsmanden til idéen (firstmovers) har afprøvet ideen og dermed vil aftagere af ideen (secondmovers) opnå større effekt med ideen. På den måde undgår man, at den dybe tallerken hele tiden skal genopfindes og at de gode ideer dør. Det er således afgørende, at medarbejderne i Readymade hele tiden har øret imod jorden og ved hvad der rører sig rundt om i organisationen.

Formålet med Readymade er således:

  • At sikre at de bedste innovationstiltag og ideer i Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning bliver delt, genbrugt og implementeret i andre relevante enheder
  • At styrke den tværgående koordination af innovation, ved at udfordre og nedbryde de organisatoriske og mentale faglige siloer
  • At understøtte medarbejdernes udvikling af innovative, bæredygtige og smarte løsninger i Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning.